Showing all 7 results

Hạt giống quả

Anh đào cherry

15,000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Bầu hồ lô

15,000 / 10 hạt

Hạt giống củ

Củ cải khổng lồ

15,000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hoa hồng đen

25,000 / 5 hạt

Hạt giống hoa

Hồng leo đài loan

25,000 / 5 hạt

Hạt giống rau

Rau xương sông

12,000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Đu đủ lùn siêu quả

20,000 / 10 hạt